Hekwerk op het werk werkt! Maximale valveiligheid

Valgevaar bij werken op hoogte is nog steeds één van de meest voorkomende arbeidsongevallen. Vanaf 2,5 meter hoogte of diepte is de werkgever verplicht om voor goede beveiliging te zorgen. Dakrandbeveiliging zoals een hekwerk, zorgt voor maximale valveiligheid. Alles wat je moet weten!

Bedrijfsongevallen

Valgevaar bij werken op hoogte is nog steeds één van de meest voorkomende arbeidsongevallen. Deze valpartijen zorgen bijna altijd voor blijvend letsel en zijn soms zelfs dodelijk. Er is sprake van valgevaar als de werknemer op 2,5 meter of hoger moet werken. Werkgevers die hun medewerkers blootstellen aan risico´s zijn verplicht om een RI&E uit te laten voeren en maatregelen te treffen. Hierbij zijn zaken als ondergrond, omstandigheden, kennis van de arbeidsmiddelen en de materiaalkeuze belangrijk.

Hekwerk werkt!

Er dienen altijd goede valbeveiligingssystemen aanwezig te zijn, om werknemers die in gevaarlijke situaties werken te beschermen. Hekwerken – ook wel leuningwerken genoemd – bieden veiligheid en zijn het meest gebruiksvriendelijk. Op de lange termijn is het aanschaffen van een permanent hekwerksysteem de beste oplossing.

Leestip: De 5 beste klusspullen voor thuis 

De kwaliteitsnormen voor hekwerk

Om de veiligheid te kunne waarborgen, dienen de systemen te voldoen aan kwaliteitsnormen. En ook de juiste instructies zijn essentieel. Een cursus valbeveiliging is dan ook aan te bevelen! De werkgever is overigens verplicht om de veiligheidssystemen regelmatig te laten controleren.

Mobiele veiligheid

Nog steeds zijn met name oudere gebouwen niet altijd voorzien van de juiste valbeveiliging, zoals een hekwerk of leeflijntraject. Vooraf zal een inspectie moeten worden gedaan, om de onderhoudswerken te mogen verrichten. De middelen die worden gebruikt moeten voldoen aan strenge gecertificeerde dakrandbeveiliging. Voorbeelden zijn tijdelijke ankerpunten en persoonlijke beschermingsmiddelen. Het spreekt voor zich dat harnassen, vanglijnen en tijdelijke ankerpunten niet uitsluitend voldoen aan de hoge eisen op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid, maar dienen ook gebruiksvriendelijk te zijn.

Foto: Anthony Fomin