Goede ventilatie voor een gezonder leven!

We brengen een groot deel van ons leven binnen door, gezonde lucht en goede ventilatie is dus belangrijk. Ongezonde lucht, met te hoge CO2-waarden kan leiden tot gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en concentratieproblemen. En op termijn zelfs tot flauwvallen. Maar no worries: met de juiste voorzorgsmaatregelen is de lucht zo weer geklaard en zullen klachten verdwijnen!

Te hoge CO2-waarden

Bij gezondheidsklachten denken we meestal niet direct aan de luchtkwaliteit als mogelijke veroorzaker. Vaak zoeken we het in andere dingen – te weinig slaap, te lang naar de computer zitten staren, niet goed gegeten, etc. Toch kan het maar al te goed zijn dat de gezondheidsklachten door de lucht komen waarin je woont of werkt. De pijnlijke ogen waarvan je dacht dat het door de laptop kwam, kunnen veroorzaakt worden door te hoge CO2-waarden. Duizeligheid kan ontstaan doordat je te weinig hebt gegeten, maar ook doordat de luchtkwaliteit ongezond is. Als deze klachten herhaaldelijk optreden en vaak in dezelfde ruimte plaatsvinden, dan is het verstandig om de luchtkwaliteit te controleren.

Te hoge luchtvochtigheid

Niet alleen CO2 kan een ongezonde lucht veroorzaken, ook bij een te hoge luchtvochtigheid kunnen klachten ontstaan zoals benauwdheid of vermoeidheid. Een veel voorkomend problemen in te vochtige ruimtes is schimmelvorming. Deze schimmels zijn op hun beurt weer slecht voor de gezondheid, onmiddellijk verwijderen dus!!

Goede ventilatie = gezonde lucht

Vaak ligt de oplossing voor gezondere lucht en lagere CO2-waarden binnen handbereik. Met goede ventilatie kan het probleem snel en eenvoudig worden opgelost. Thuis kun je dit doen door beter te luchten en door regelmatig de ramen tegen elkaar open te zetten. Het is ook mogelijk om een specialistisch luchtonderzoek te laten uitvoeren. Met een co2 meting kan worden gekeken naar de CO2-waarden in een ruimte en kunnen eventuele problemen tijdig worden opgespoord. Zodra deze bekend zijn, kan worden gezocht naar een passende oplossing voor een gezondere leefomgeving.

Leestip: 6 x: de beste walk-in closet voor elke vrouw

Foto: Bekky Bekks